Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Dolná TrnávkaHľadať
 
 

Poplatky

Fotokópia dokumentu A4, 1 strana 0,05 €  
Osvedčenie odpisu (fotokópie) za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 2,00 €
Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 2,00 €
Potvrdenie o trvalom/ prechodnom pobyte 5,00 €
Rybársky lístok
      • týždenný
      • mesačný
      • ročný
      • troj ročný

1,50 €
3,00 €
7,00 €
17,00 €
Ohlásenie drobnej stavby 10,00 € 
Malý zdroj znečistenia ovzdušia 10,00 €
Pridelenie súpisného čísla 10,00 €
Výrub drevín 10,00 €
Prenájom domu smútku 10,00 €
Prenájom sály Kultúrneho domu 15,00 € 

 

Na území obce Dolná Trnávka sú zavedené nasledovné dane a poplatky:

 • daň z nehnuteľnosti
 • daň za psa
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za predajné automaty
 • oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • oznámenie k poplatku za spotrebovanú vodu
 • poplatok za prenájom hrobového miesta

 

 

 

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka